Pendidikan MTS

Madrasah Tsanawiyah Miftahul Khaer didirikan pada tahun 2008,